Tickets price: from 400 to 1500 RUB.
Director

Alexander Koruchekov

Designer

Maxim Obrezkov

Elena Sadekova

Svetlana Pervushina

Olga Lerman

Characters:
Gordey Karpych Tortcov

wealthy merchant

Arsrny Zonnenshtraly

Pelageya Egorovna

his wife

Elizaveta Leybenzon

Liubov' Gordeevna

their daughter

Evdokiya Malyar

Liubim Karpych Tortsov

Gordey's brother, bankrupt

Feodor Parasuk

Afrikan Savich Korshunov

manufacturer

Sergey Kotukh

Mitia

Tortsov's clerk

Yriy Tsokurov

Yasha Gouslin

Gordey's nephew

Mark Burlay

Grisha Razliuliaev

young merchant

Egor Strokov

Anna Ivanovna

young widow

Marianna Vasilyeva

Masha

Anastasiya Antsupova

Liza

Anastasya Golikova

Ekaterina Khodyreva

Old woman #1

Ilya Silchuk

Old woman #2

Semen Barcov

Waiter

Semen Barcov

Masks

Gennady Vyrypaev

Danilo Gnido

Igor Sergeev

Evgeniya Ivashova

Aleksandr Fokin

Yan Gakharmanov

Ekaterina Miroshkina

Musicians

Ilya Silchuk

Feodor Parasuk

Ekaterina Miroshkina

Yriy Tsokurov

Yan Gakharmanov

Sergey Kotukh

Yriy Tsokurov

Evgeniya Ivashova

Evgeniya Ivashova

Ekaterina Miroshkina

Mark Burlay