Ярослав Ивашкевич
Summer in Nohant (1976)
Лето в Ноане (1976)  

Жорж Санд - Людмила Максакова

Лето в Ноане (1976)  
 Шопен - Евгений Карельских
Лето в Ноане (1976)  
Огюстина - Марианна Вертинская
Лето в Ноане (1976)  

Руссо - Владимир Коваль

Лето в Ноане (1976)  

Морис -  Владимир Вихров

Соланж - Валентина Малявина

Iosif Sumbatashvili

Vladimir Konenkov

Characters: