Nearest dates :

29September (19:30) Все билеты проданы       Staff

17October (19:30) Заказать билет      

31October (19:30) Заказать билет      

8November (19:30)      

28November (19:30)      

Tickets price: from 600 to 3000 RUB.

Leyla Abu-al-Kishek

Dina Borovik

Nikolay Shipulin

Andrey Sergievskiy

Evgenya Liubashina

Olga Kalyavina

Sergey Myasnikov

Ekaterina Volkova

Vadim Magalias

Rogneda Smirnova

Characters:
Press