Tickets price: from 600 to 2200 RUB.
 
Performance video "PETER PAN"

Director

Aleksandr Koruchenkov

Set designer

Maxim Obrezkov

Costumes

Mariya Danilova

Lighting designer

Narek Tumanyan

Choreographer

Sergey Zemlyansky

Music

Petr Nalich

In this show music of "The Beatles", "Queen", the group "Auktsion"
Characters:
Peter Pan

Yriy Tsokurov

Vitaliy Lipoviy

Muhamat Zhashuev

Wendy

Evgeniya Ivashova

Valentina Stoylkovich

Donata Nafikova

John

Feodor Parasuk

Egor Strokov

Denis Nikitin

Mike

Gennady Vyrypaev

Alexey Slavkin

Egor Strokov

Fairy Chien-Chien

Evdokiya Malyar

Marianna Vasilyeva

Antonina Pisareva

Captain Krook

Arsrny Zonnenshtraly

Nikolay Tarasiuk

Tiger Lily

Anastasiya Antsupova

Karolina Eruzalimskaya

Alina Getmanova

Diana Mashyanova

Mr. Darling

Sergey Kotukh

Kirill Kalyonov

Roman Belov

Mrs. Darling

Ekaterina Miroshkina

Maria Protasova

Anastasia Terelia

Mariya Makurina

Jane

Ekaterina Khodyreva

Anastasya Golikova

Alexandra Klimova

Veronika Dvoretskaya

Boys:

Oleg Tarasov

Vladislav Sviridov

Yan Gakharmanov

Vitaliy Lipoviy

Semen Barcov

Arafat Goguev

Yan Gakharmanov

Semen Shemes

Marat Djappuev

Danilo Gnido

Alexey Kazakov

Danil Mozhaev

Shahym Baydaev

Pirates:

Aleksandr Fokin

Maksim Boyko

Mark Burlay

Vitaliy Lipoviy

Yriy Tsokurov

Petr Kurdov

Igor Sergeev

Sergey Tikhomirov

Denis Gromakov

Vitaliy Lipoviy

Yan Gakharmanov

Sergey Kotukh

Kirill Kalyonov

Roman Belov

Nikolay Likhanov

Alan Fardzimov

Mermaids, Indians:

Karolina Eruzalimskaya

Anastasiya Antsupova

Ekaterina Miroshkina

Maria Protasova

Ekaterina Khodyreva

Anastasya Golikova

Elizaveta Leybenzon

Marianna Vasilyeva

Evdokiya Malyar

Alina Getmanova

Veronika Dvoretskaya

Darya Duzhenikova

Alexandra Klimova

Mariya Makurina

Diana Mashyanova

Donata Nafikova

Alexandra Riabova

Anastasia Terelia

Anna Hmelevskaya

Press