Nearest dates :

29February (13:00) Заказать билет       Staff

1March (16:00) Заказать билет      

29March (13:00) Все билеты проданы      

4April (13:00) Заказать билет      

12April (13:00) Заказать билет      

18April (13:00) Заказать билет      

25April (13:00) Заказать билет      

Tickets price: from 600 to 1200 RUB.
Director

Alexander Koruchekov

Designer

Maksim Obrezkov

Lights

Mikhail Khvastunov

Sound

Daniil Davletov

Vadim Magalias

Assistant director

Marina Marchenko

Characters:

Oleg Lopuhov

Nikolay Romanovsky

Natalya Turiyanskaya

Nikolay Myzikov

Evgeniy Poltorakov

Press