Nearest dates :

14December (16:00) Все билеты проданы       Staff

4January (13:00) Заказать билет      

25January (13:00) Все билеты проданы      

8February (13:00)      

15February (13:00)      

23February (13:00)      

29February (13:00)      

Tickets price: from 500 to 1200 RUB.
Director

Alexander Koruchekov

Designer

Maksim Obrezkov

Lights

Mikhail Khvastunov

Sound

Daniil Davletov

Vadim Magalias

Assistant director

Marina Marchenko

Characters:

Oleg Lopuhov

Nikolay Romanovsky

Natalya Turiyanskaya

Nikolay Myzikov

Evgeniy Poltorakov

Press