Recent & present productions
Season (1997-1998 Year ) Season archive
 
Ali Baba and the Forty Thieves (1995)
Ali Baba and the Forty Thieves (1995)
Scenography
Costume designer
Kseniya Shimanovskaya
Lighting designer
Vladimir Amelin
 
Amphitryon (1998)
Amphitryon (1998)
Scenography and costumes
Lighting designer
Vladimir Amelin
Translation
Valeriy Bryusov
 
Be healthy (1983)
Be healthy (1983)
Scenography and costumes
Vladimir Konenkov
Lighting designer
Vladimir Amelin
Music
Evgeniy Ivanov
 
Guilty without Guilt (1993)
Guilty without Guilt (1993)
Set design and costumes
Make-up artist
Lighting designer
Vladimir Amelin
 
If you run after two hares… (1997)
If you run after two hares… (1997)
Lighting designer
Vladimir Amelin
Make-up artist
 
Queen of Spades (1996)
Queen of Spades (1996)
Set designer
Stanislav Morozov
Lighting designer
Vladimir Amelin